Praktyczny ogród w Łagiewnikach

Kolejny ogród dla zapracowanych klientów. Aby zminimalizować nakłady pracy przy jego utrzymaniu ograniczyliśmy do minimum liczbę roślin. Tradycyjnie zabezpieczyliśmy trawnik przed obecnością kretów przy użyciu siatki, zainstalowaliśmy również automatyczny sytem nawadniania i oświetlenie ogrodowe. Zastosowane obrzeże z kostki brukowej stanowi trwałą granicę trawnika i bardzo ułatwia koszenie, natomiast gotowa trawa z rolki uczyniła ogród gotowym do użytku zaraz po jej rozwinięciu.